divendres, 11 de setembre de 2015

Projecte HEBE, recerca sobre empoderament dels joves


Análisis de los momentos, espacios y procesos que  contribuyen al empoderamiento juvenil”  (2014-2016). 

Des de les universitats de Girona, Barcelona, Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra s'està impulsant aquest projecte de recerca I+D, amb el qual hi estic col·laborant, no tant com m'hagués agradat.
L’objectiu del projecte és “analitzar els mecanismes i processos implicats en l'apoderament dels joves i formular propostes socioeducatives que el facilitin i millorin”.
S'han previst els següents objectius que concreten les línies de treball:
1.Determinar els conceptes, processos i elements que defineixen i expliquen l'apoderament juvenil.
2.Identificar les coincidències i diferències en les concepcions de l'apoderament juvenil que tenen els joves, els professionals de l'acció i de les polítiques de joventut i els investigadors.
3.Construir indicadors d'apoderament juvenil que puguin orientar les accions a l'hora de dissenyar polítiques, programes o serveis juvenils.
4.Identificar i analitzar espais, moments i processos en els quals es produeix l'apoderament dels joves.
5. Descriure l'impacte que els diferents agents educatius tenen en la consolidació de l'apoderament juvenil.
6.Proposar estratègies polítiques i d'intervenció socioeducativa per acompanyar l'apoderament dels joves.
7. Crear material útil per a l'acció socioeducativa i formativa en relació amb l’apoderament juvenil.
Si voleu consultar el web, on podreu veure les fases i els principals resultats. Estigueu alerta als resultats i articles que es vagin generant i al Congrés “Pedagogia Social, Joventut i Transformacions Socials” que es realitzarà a Girona del 14 al 16 de setembre del 2016.