dimarts, 5 de maig de 2015

Empowerment i pràctiques d'intervenció social, conceptes

La Revista Sciences & Actions Sociales (SAS)  s'inagura dedicant el  seu primer número i el segon (que sortirà a l'octubre del 2015)  a la qüestió de l'empoderament "Empowerment, participation, activation... Des concepts aux pratiques d'intervention sociale"

Conceptes com de baix a dalt (bottom up) en lloc de dalt a baix (top down), empoderament i participació, i els models "radical", "liberal" i "neo-liberal", empoderament, joves i ghetto, entre d a'ltres.La primera edició consta d'articles que qüestionen els conceptes i les pràctiques d'empoderament i organització de la comunitat des de diversos àmbits que no estan directament relacionats amb els camps del treball social (discapacitat, salut mental, l'esport, el desenvolupament social als barris), mentre que la segona edició, es centra més en  analitzar l'empoderament i la participació des del professionals socials, així com les persones que acompanyen aquests contextos i promouen l'activació de les polítiques socials.Una molt bona notícia per nodrir-nos de més eines i coneixements per l'establiment necessari del diàleg permanent entre recerca sobre empoderament i pràctica social